Bokhandel

Med egen hylla på Akademibokhandeln Hansa i Malmö.

I december 2021 träffade jag butikschefen på Akademibokhandeln Hansa i Malmö. 

Det var ett verkligt trevligt möte som resulterade i att jag i mars månad 2022 gavs möjligheten exponera samtliga mina utgivna böcker, under avdelningen för ´Lokala författare´. 

När jag skriver väljer jag alltid ämnen som berör mig och, som jag tror och hoppas, är av intresse för en bred publik. 
Jag kan uppriktigt säga att jag blir verkligt glad för varje läsare som  kommer över någon av mina böcker, läser och uppskattar texten.
Så, att ha släppts in på en ny arena, in i ett för mig nytt forum som Akademibokhandeln är, känns verkligt roligt och jag är tacksam för att ha givits denna möjlighet. 

Ett stort tack till butikschef med personal på Akademibokhandeln på Hansa, i Malmö:)  

Mina böcker, på avdelningen för lokala författare på Akademibokhandeln Hansa i Malmö.