Mitt tack och mina varmaste rekommendationer

Jag har gett ut båda mina böcker genom Isaberg Förlag.
Det är mycket arbete som ska göras innan en text kan ges ut i bokform. Isaberg Förlag har visat prov på ett stort engagemang då de hjälpt mig att bearbeta mina texter så att de blivit klara att ges ut som böcker.
Under arbetsprocessens gång har Isaberg Förlag hela tiden visat stor respekt för mig som författare. De har lyssnat in mina tankar och idéer kring texter och utgivning.

Isaberg Förlag har välkomnat mig in i deras gemenskap och för det är jag tacksam.
Jag kan varmt rekommendera dig som bär på en text att vända dig till Isaberg Förlag.

Gert