Jag vill utmana din syn på ditt eget arbetssökande!

Det ska vara roligt
att söka jobb!

Genom mitt företag, 49 Timmar Sverige AB, erbjuder jag föreläsning och utbildning om ett tids- och resultateffektivt arbetssökande. 

Jag undervisar om "90-Dagarsmodellen" som har förutsättning resultera i att du kommer till flera anställningsintervjuer - varje månad! 

Med 14 års erfarenheter av rekrytering i eget företag undervisar jag om intervjustrategi och intervjuteknik!

Föreläsningarna är baserade på min genom förlag utgivna fackbok, Bli jobbredo på 49 timmar!


Lämpliga målgrupper är varje arbetssökande samt avgångsklasser på gymnasie- och yrkeshögskolor.

Intresserad anlita mig som föreläsare och/eller utbildare?
Kontakta mig: gert.nathaliespappa@hotmail.com 

Jag sitter inte på en piedestal...

Jag sitter inte på en piedestal och berättar för dig hur/vad du ska göra med ditt liv!

Jag har själv upplevt hur det är att vara arbetslös och har erfarenheter från Arbetsförmedlingen, både som anställd och arbetssökande.
Under en period av mitt liv var jag sjukskriven och diagnostiserad som ”utbränd” på grund av utmattningssyndrom och jag har varit arbetslös och långtidssjukskriven - samtidigt.

I mitt arbetsliv har jag samlat erfarenheter från vitt skilda yrken och branscher, både som anställd och som företagare. 
Samtliga mina erfarenheter hade jag nytta av när jag skrev boken; Bli jobbredo på 49 Timmar!
  
I mer än två decennier har jag arbetat med karriärvägledning, rekrytering av personal och matchning mellan arbetssökande och olika arbetsgivare. USP eller MSP?

USP eller MSP?

Har du hittat din USP, Unique Selling Point eller som de flesta andra, fastnat i en MSP, Mediocre Selling Point?
Om du varit arbetssökande en tid nu är risken att du sitter fast med en MSP. 

Genom mina föreläsningar undviker du MSP!

Jag erbjuder motiverande, pedagogiskt tydliga och insprirerande föreläsningar om en tids- och resultateffektiv metod för arbetssökande.

Om intresse och behov finns erbjuder jag gärna en sammanhållen utbildning, med min bok Bli jobbredo på 49 Timmar! 
Min bok utgör ett färdigt underlag och material för såväl föreläsning som undervisning. Dessa kan jag enkelt anpassa efter det innehåll som målgruppen efterfrågar och behöver för att nå framgång med arbetssökandet.