BLI JOBBREDO PÅ 49 TIMMAR!

Utges i samarbete med Isaberg Förlag. Utkommer på svenska/arabiska.

DET HÄR ÄR BOKEN SOM FÖRÄNDRAR DIN SYN PÅ DITT EGET ARBETSSÖKANDE.
Boken är en inspirerande och lättläst text som snabbt och enkelt ger dig som läsare alla de instrument du behöver för att på ett strukturerat och metodiskt vis söka arbete, oavsett om du idag är arbetslös eller om du letar efter nästa steg i karriären.

BOKEN AVDRAMATISERAR ARBETSSÖKANDET OCH TAR INITIATIVET FRÅN EXPERTERNA OCH GER DET TILLBAKA TILL DIG.

BLI JOBBREDO MED 90-DAGARSMODELLEN.
Du läser boken och ordnar med alla förberedelser på mindre tid än 49 timmar. Som läsare erbjuds du en effektiv modell att använda i ditt arbetssökande, en tydlig strategi och allt detta inom en bestämd tidsram på 90 dagar. Den kallas 90-dagarsmodellen.

EFTER ATT DU LÄST BOKEN NÖJER DU DIG INTE LÄNGRE MED ATT BARA SKICKA DIN CV.
Boken ger dig en hel verktygslåda med redskap att använda i ditt arbetssökande och med den får du ett värdefullt försprång före dina konkurrenter.

HANTERA INTERVJUN OCH STYR MÖTET TILL DIN EGEN FÖRDEL. 
Boken ger dig en strategi för att snabbt komma till de intervjuer du är intresserad av.
Du får värdefulla tips på hur du förbereder dig inför intervjun och hur du på bästa sätt styr intervjusituationen till din fördel.
Med boken följer även en metod för uppföljning efter din intervju. 

Besök gärna
http://www.isaberg.nu